گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

واحد آموزش سلامت

معرفی واحد  آموزش و ارتقاء سلامت 

مسئول واحد :  خانم محبوبه موسوی   

سمت :کارشناس آموزش و ارتقاء سلامت 

مدرک تحصیلی : کارشناس مامایی

شماره تماس: ۰۳۱۵۳۳۳۵۸۱۱   یا   ۰۳۱۵۳۳۳۳۹۱۴   داخلی ۱۳۲

 

 

آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده ي اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تامين ، حفظ وارتقاي سلامت شده و تركيبي از حمايتهاي آموزشي، ساختاري، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است و به عبارتي ديگر مي توان از آن به عنوان موقعيتها وفرصتهاي برنامه ريزي شده براي يادگيري، به منظور ارتقاي سواد بهداشتي جامعه نام برد.

آموزش سلامت بايد بتواند مردم را براي بهتر زيستن توانمند سازد. با توجه به رويكرد جديد آموزش بهداشت كه مي گويد تمامي سازمانهاي دولتي وغير دولتي وتمام پرسنل بهداشتي درماني بايد به نحوي در ارتقاء سواد بهداشتي مردم ، ارتقاء سلامت جامعه وهمچنين در جهت ايجاد فرصتهاي مناسب براي ارتباط با مردم،موثر باشد .

از اين رو واحد آموزش سلامت بعنوان متولي امر آموزش بايد بتواند در مأموريت خود ،اولأ:تلاش مستمر،منسجم وهماهنگ براي جلب مشاركت موثرسازمانهاي دولتي وغير دولتي به منظور طراحي، اجرا وارزشيابي برنامه هاي آموزشي ارتقاي سلامت موثر باشد و ثانيأ:تسهيلات لازم را در ايجاد ارتباطات بهداشتي كه مبناي كار با مردم است را فراهم نمايد.

آموزش دهندگان سلامت، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتارهای انساني و راه هاي جديد كاربرد دانش خويش به منظور حل مشكلات فردي و اجتماعي مي باشند. تمام مراقبين سلامت و بيش از آن ، تمام فعالان توسعه پايدار  ، آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه آموزش سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي باشد.

 

 

شرح وظایف:

-اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه

-برنامه ریزی برای انجام نیاز سنجی آموزشی بر اساس اولویت های سلامت شهرستان

-طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نتایج حاصل از نیاز سنجی آموزشی و سایر شواهد در شهرستان

-آموزش کارکنان ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان در موضوعات آموزشی ،ارتباطی،اطلاع رسانی وارتقای سلامت

-برنامه ریزی برای انتقال مهارت های آموزشی ،ارتباطی و اطلاع رسانی به اعضای تیم سلامت

-ارزشیابی برنامه های آموزش سلامت و نظارت بر رعایت استانداردها در فرایندهای آموزش سلامت شهرستان

-مشارکت در طراحی و اجرای بسیج های اطلاع رسانی آموزشی در سطح شهرستان

-جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش و ارتقای سلامت شهرستان

-مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های جلب حمایت و مشارکت سازمانها ،ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی شهرستان برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

-همکاری با رسانه های جمعی شهرستان در طراحی و اجرای برنامه های آموزش سلامت عمومی

-مشارکت در ایجاد و توسعه محیط های حامی سلامت (مانند پایگاههای مقاومت بسیج،بیمارستانهای مروج سلامت ،مدارس مروج سلامت و جوامع ایمن)در شهرستان

-توسعه برنامه های مشارکتی و تقویت تشکل های داوطلبانه در حوزه سلامت شهرستان

 -همکاری با سایر واحدهای معاونت بهداشتی در طراحی و اجرای مداخلات سلامت در شهرستان

-مشارکت در طراحی و اجرای برنامه های مرتبط با مناسبت های سلامت در سطح شهرستان

-هدایت و نظارت بر فرایند تولید و انتشار و ارزشیابی مواد و رسانه های آموزش سلامت در سطح شهرستان

 

 

 

 

 

دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت در سال ۱۳۹۶

رسیدن به جامعه اي توسعه یافته كه در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نيازهاي سلامتي خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعيين نمايند،اولويت بندي كنند و براي برآوردن نيازهای در اولویت شان برنامه ريزی و اقدام نمايند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری  خود، خانواده، همسالان و جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنند، كنترل نمايند و ارتقا دهند.

 

هدف نهایی:

- افزایش امید به زندگی

- افزایش کیفیت زندگی

 

اهداف نهایی بخش سلامت:

*کاهش بار بيماري هاو عوامل خطرساز سلامتي كه بيشترين هزينه اقتصادي و اجتماعي ناشی از آنهاست(حوادث ترافیکی، حوادث غیرعمدی، بیماری های ایسکمیک قلبی، اسکلتی-عضلانی شامل پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، افسردگی، اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان، مصرف فرآورده های تنباکو، چاقی و اضافه وزن، DMFTدانش آموزان و بیماری های واگیردار)

درمانی)

*كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت به ميزان سي‌درصد(۳۰%)

 

هدف راهبردی ۱:

افزایش دانش و سوادسلامت مردم(گروههايهدف) به میزان ۳۰%سال پایه تاپایان برنامه

 

برنامه های اجرایی:

-توسعه آموزش سلامت متکی بر شواهد

-توسعه ارتباط استراتژیک برای سلامت

-توسعه اطلاعات سلامت

-توانمندسازي خانواده ها براي خودمراقبتي(سلامت در تمام خانه ها)

-آموزش اثربخش بيماران براي خودمراقبتي

 

هدف راهبردی ۲:

افزایش تعداد محیط های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه جوامع سالم و مروج سلامت درکشور

 

هدف راهبردی ۳:

افزایش سیاست های حامی سلامت به میزان ۱۵%سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام سیاست ها

 

هدف راهبردی ۴:

افزایش اقدام اجتماعی برای ارتقای عادلانه سلامت به میزان ۳۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه مشاركت مردمي براي ارتقاي سلامت

 

هدف راهبردی ۵:

افزايش خدمات سلامت بازنگری شده برای ارتقای عادلانه سلامت در کشوربه میزان ۱۰درصد سال پایه تا پایان برنامه

برنامه های اجرایی:

- توسعه سلامت در تمام خانه ها(خودمراقبتی اولین مراقبت بهداشتی، خانه اولین سطح ارایه مراقبت بهداشتی، فرد/خانوار اولین مراقب بهداشتی)

 

 

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱