گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

آموزش بهورزی

آموزش بهورزی و آموزش ضمن خدمت کارکنان

اهم شرح وظیفه واحد:

۱-حفظ وارتقاء آگاهی،نگرش وعملکرد بهورزان شاغل

۲- پذیرش دانش آموز بهورزی

۳- حفظ وارتقاء آگاهی،نگرش وعملکرد پرسنل تیم سلامت

۴- برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح آگاهی،نگرش وعملکرد نیرو های جدیدالورود به سیستم

۵-صدور گواهی آموزش ضمن خدمت کارکنان درقالب شناسنامه آموزشی

۶- نظارت برخدمات رده های محیطی به منظورتغییردانش ،نگرش وعملکرد پرسنل که درنهایت منجربه تغییر رفتار آنها درجهت تامین ،حفظ وارتقاء سلامت جامعه می شود

۷- همکاری دراجرای طرح های جدید وادغام درسیستم

۸- پیگیری جهت رفع مشکلات پرسنلی وتجهیزاتی خانه ها ی بهداشت ،مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی دارای بهورز

۹- شرکت وحضورفعال درجلسات شهرستان و استان

۱۰- تشکیل جلسات شورای مربیان، شورای بهورزی ،کمیته آموزش تیم سلامت به منظوربررسی و پیگیری مشکلات وبرنامه ریزی لازم درجهت بهبود وضعیت موجود

۱۱- نظارت  و انجام نیازسنجی آموزش تیم سلامت 

وضعیت نیروی انسانی آموزش بهورزی و آموزش ضمن خدمت کارکنان

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

 

حضوردرواحد

 

شماره تماس

۱

مریم حجازی

مسوول بهورزی ورابط آموزش شبکه

تمام وقت

 

۰۳۱۵۳۳۳۳۹۱۴داخلی

۱۲۵

۲

مجید اکبری

مربی مبارزه با بیماریها

یک روز در هفته

۰۳۱۵۳۳۳۳۹۱۴داخلی

۱۳۰ 

۳

مجید بدریان

مربی سلامت خانواده

یک روز در هفته

۰۳۱۵۳۳۳۳۹۱۴داخلی

۱۳۸

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱