گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

گروه سلامت جمعيت و خانواده

 معرفی واحد سلامت خانواده و جمعیت

مسئول واحد : مجید بدریان

تلفن مستقیم واحد : ۵۳۳۳۸۰۰۷

شماره تماس شبکه ۵۳۳۳۳۹۱۴ داخلی ۱۳۸و ۱۳۴ و ۱۳۲

مقدمه:
واحد سلامت و جمعیت خانواده متولی اجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروههای آسیب پذیر جامعه(مادران- نوزادان- کودکان-   میانسالان و سالمندان کشور و هم چنین مجری برنامه های سلامت باروری) است. که اهداف هر یک از برنامه ها به شرح زیر می باشد.

برنامه سلامت کودکان:

کارشناس برنامه سلامت کودکان : منظر نوروزی

کارشناس برنامه سلامت نوزادان: محبوبه موسوی
با هدف ارتقاء سطح سلامت گروه آسیب پذیر  کودکان، متولی مراقبت کودکان به منظور کاهش بار بیمارهای اولویت دار در کودکان زیر هشت سال در شهرستان می باشد. اهداف کلی این واحد کاهش مرگ و میر  شیرخواران و کودکان زیر پنج سال و ارتقاء سطح سلامت کودکان زیر هشت سال است. مراقبتهای ادغام یافته ناخوشیهای اطفال که طی آن برنامه های مختلف با یکدیگر ترکیب شده و مهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ و میر کودکان را در برگرفته و درنتیجه تشخیص و درمان صحیح بیماریها براساس نشانه های موجود امکان پذیر می سازد. همراه با مراقبتهای ادغام یافته کودک سالم که بدنبال یافتن کودکان سالم از کودکان به ظاهر سالم یا مستعد بیماری است.

برنامه سلامت مادران:

کارشناس برنامه: پروین احمدی
متولی کاهش بار بیماریهای ناشی از حاملگی، زایمان و پس از زایمان در مادر(تا شش هفته پس از زایمان) و جنین و نوزاد( تا شش ساعت پس از زایمان) و اجرای سیاستهای  واحدسلامت مادران  مرکز بهداشت استان می باشد که اهم برنامه های این واحد:
-
نظارت بر اجرای مراقبتهای ادغام یافته سلامت مادران با هدف افزایش اثربخشی کمی و کیفی مراقبتهای دوران بارداری و بهبود زیرساخت نظام ارایه خدمات می باشد.
-
اجرای نظام مراقبت مرگ مادری با هدف شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر مرگ مادران و ارایه مداخله مناسب به منظور کاهش و به صفررساندن مرگ و میر مادران به دلیل عوارض بارداری و زایمان.
گروه مادران برنامه ریزی می کند تا خدمات آموزشی، مشاوره ای، مراقبتی در دوران قبل از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان، کلیه زنان خواهان بارداری، خانمهای باردار و زایمان کرده با کیفیت مطلوب و به طور رایگان در واحدهای بهداشتی درمانی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان ارائه گردد.
هم چنین تلاش می کند تا جامعه و کارکنان بهداشتی درمانی را در زمینه اهمیت انجام زایمان ایمن آموزش داده و با ارتباط با بخش خصوصی، اطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی، تهیه و توزیع پمفلتها و جزوات آموزشی، انجام هماهنگی با سایر ادارات و ارگانها در راستای ارائه هرچه بهتر خدمات گام بردارد.
این برنامه می کوشد که پرسنل محیطی را در زمینه فعالیتهای مرتبط، آموزش داده و با ارتقاء سطح علمی، زمینه تقویت عملکرد ایشان را پدید آوریم و با تدارک امکانات و نظارت مستمر، ارائه خدمات استاندارد را زمینه سازی نمائیم.
پژوهش، کسب اطلاعات و آمار و تجزیه و تحلیل آنها از جمله فعالیتهایی است که  کارشناسان این برنامه را در رسیدن به اهداف یاری می نماید.
 

برنامه سلامت سالمندان:

کارشناس برنامه: مجید بدریان

برنامه  سلامت سالمندان واحد سلامت خانواده و جمعیت با برنامه ریزی در راستای آموزش شیوه های زندگی سالم به ارتقای سطح بهداشت سالمندان می پردازند. تلاش در جهت انجام کیفی آموزش و ارزشیابی در دو حیطه آگاهی و خصوصا آگاهی ماندگار و سپس در حیطه عملکرد از فعالیتهای شاخص در این برنامه می باشد. همچنین این برنامه تلاش می کند تا کارکنان بهداشتی درمانی و کارکنان سایر سازمانها را در زمینه آموزش شیوه های زندگی سالم ترغیب نمایند.

 مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندان سهم مهمی از ماموریت سازمان را به عهده دارد که از اول تیر ماه سال ۱۳۹۲فعالیتهای اجرایی خود این برنامه شروع شده است

ایجاد ارتباط با سازمانها، ادارات و تشکلهای مردمی، اطلاع رسانی ، توزیع کتب، پمفلت و برگزاری همایشها و سمینارها از جمله رهکارهای بکار گرفته شده در راستای ارایه هرچه بهتر خدمات تعریف شده است.

ضرورت آموزش کارکنان محیطی و ستادی را بر خود لازم دیده و تلاش می شود سطح علمی آنان را افزایش داده و با تدارک امکانات، نیروی انسانی و نظارتهای مستقیم و غیر مستقیم در جهت استاندارد نمودن آموزشها و مراقبتها اقدام نمایند.

انجام پژوهش، کسب اطلاعات از طریق جمع آوری آمار و تحلیل آنها از جمله فعالیتهایی است که ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می نمایند.

تعیین و تدارک مراکزی که دسترسی بیشتری دارند به عنوان مراکز رفرال سالمندی و استقرار پزشک سالمندان در آن مرکز از سیاستهای دیگری است که در حال اجرا می باشد. انجام آموزش شیوه زندگی سالم دوران سالمندی و مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی ، سعی در کاهش بیماریهای مزمن قابل پیشگیری ، کاهش معلولیتها و کاهش مرگهای زودرس داشته و در مجموع منجر به ارتقاء سطح سلامت سالمندان و طول عمر آنها خواهد شد.

 

 

 

برنامه سلامت میانسالان:

کارشناس برنامه: مریم امانی

برنامه سلامت ميانسالان متولي ارتقاي سطح سلامت ميانسالان از طريق كاهش مرگ و ناتواني ناشي از بيماري هاي اولويت دار دوره ميانسالي در راستاي تعهدات ملي و بين المللي مي باشد. عمده ترين بيماري هاي هدف اين برنامه بيماري هاي قلبي عروقي، بيماري هاي سرطاني، بيماري هاي عضلاني اسكلتي، بيماري هاي غدد متابوليك و تغذيه اي، بيماري هاي گوارشي، بيماري هاي ادراري تناسلي و اختلالات رواني مي باشد و فعاليت هاي اجرايي اين برنامه بر دو محور فعاليت هاي آموزشي و فعاليت هاي غربالگري استوار است. گروه هدف اين برنامه زنان و مردان ۳۰تا ۵۹ساله مي باشند كه بالغ بر ۵۶درصد كل جمعيت كشور را شامل مي شوند و به عنوان سرمايه هاي اقتصادي و اجتماعي نقش مولد در جامعه ايفا مي نمايند و مسئوليت و بار وابستگي گروه هاي غيرفعال اقتصادي جامعه (كودكان زير ۱۵سال و سالمندان بالاي ۶۴سال) را بر عهده دارند و لذا سلامت اين نسل به عنوان نسل مولد و پويا، تضمين كننده سلامت جامعه مي باشد.

واحد سلامت میانسالان بر اساس برنامه پنجم توسعه ماموریت دارد شرایط بهره مندی زنان و مردان ۳۰تا ۵۹ساله کشور را در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه کشور از خدمات مراقبت جامع سلامت مشتمل بر بهبود شیوه زندگی ، ارتقای سلامت باروری و سلامت عمومی از طریق کنترل عوامل خطر ، پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری ها فراهم نموده و توانمندی گروه سنی هدف را برای خودمراقبتی با تکیه بر خودکارآمدی در راستای ارتقای ابعاد مختلف سلامت و افزایش کیفیت زندگی آنان افزایش خواهد داد.

 برنامه باروری سالم :

کارشناس برنامه: پروین احمدی

     هدف این برنامه تامین خدمات آماده سازی برای بارداری و آماده ساختن زوج برای آن می باشد. هرگونه بارداری بدون آمادگی یک بارداری بدون برنامه بوده و می تواند پیامد بارداری های برنامه ریزی نشده و ناخواسته را به دنبال داشته باشد. این خدمات ترکیبی از خدمات مشاوره ای برای آماده سازی روانی و ذهنی و خدمات بالینی (سوابق سلامت، معاینات بالینی و بررسی های آزمایشگاهی) بوده که در راستای آن فرآیند آماده سازی زوج برای بارداری برنامه ریزی شده صورت خواهد گرفت.

سنین باروری در یک خانم از ۱۵ سالگی آغاز شده و تا ۴۹ سالگی ادامه می یابد. در واقع یک زن در فاصله سنی ۴۹-۱۵ سالگی از توان باروری و فرزندآوری برخوردار خواهد بود. سنین ۳۵-۱۸ سالگی، سنین مناسب برای باروری بوده و سنین ۳۰-۲۰ سالگی بهترین سن برای باروری است.  اهداف این برنامه عبارتند از :

۱-ارتقاء نرخ باروری کلی در  حد جایگزینی علاوه بر حفظ و ارتقاء شاخصهای کاهش مرگ و میر مادر و کودک با آموزش، اجرای برنامه های تشویقی و ارائه خدمات در راستای افزایش بارداری های آگاهانه و برنامه ریزی شده با فاصله گذاری متناسب به مادران در سنین بارداری مناسب(۳۵-۱۸ سال)

۲- ارتقاء شاخص های سلامت مادر و کودک با برنامه ریزی آموزشی وارائه خدمات و افزایش آگاهی خانواده ها در راستای پیشگیری از بارداری های پرخطر

۳- تحکیم بنیان خانواده ها و فرزند آوری سالم با درنظر گرفتن ساز و کار مناسب برای آموزش های قبل، حین و پس از ازدواج .

۴- مشاوره دركاهش سقط غير قانوني وغيرشرعي

۵- مشاوره دركاهش بارداري پرخطر

۶- مشاوره دركاهش ميانگين فاصله زماني بين ازدواج و فرزند اول

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱