گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

واحد مشاركت مردمي

رسالت:

سلامتی محور توسعه درجامعه است و معضلات توسعه ، معضلات بهداشتی است که نمی توان آن را فقط در بخش بهداشت حل نمود بنابراین جلب مشارکت تک تک افراد جامعه و بخش های توسعه برای حل مشکلات بهداشتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت برای همه لازم است. چگونگی و نوع مشارکت جامعه در روند فعالیت های بهداشتی  میتواند به حل مشکلات بهداشتی و رسیدن به سطح قابل قبول سلامت منجر شود.

 دراین راستا ، فقط درآگاهی بخشیدن به جامعه ازسطح پایین ، که با شرکت در همایشها و گردهمایی ها آغاز می شود ، نمیتواند به درگیرد شدن جامعه  بینجامد .  درحالیکه لازمه توسعه پایدار سلامت درون جامعه، مشارکت جامعه در سطوح بالاتر یعنی تصمیم گیری، اختیار و... می باشد. این مهماز طریق جلب مشارکت داوطلبان سلامت میسر میگردد.

 اهداف کلی:

ارتقاء سطح سلامتی جامع از طریق جلب مشارکت داوطلبان سلامت

اهداف اختصاصی:

۱-ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان شهری با افزایش ۳%تعداد رابطین نسبت به سال قبل

۲-ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان روستایی با افزایش ۲%تعداد رابطین نسبت به سال قبل

۳-ارتقاء سطح کمی برنامه داوطلبان متخصص درسطح شهر

۴-ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی

۵-ارتقاء سواد بهداشتی مردم در خصوص خودمراقبتی با اجرای برنامه خودمراقبتی دررابطان سلامت

 

اعضاء واحد:

نام و نام خانوادگی:عباد کریمی   مسئول واحد مشارکت مردمی

تلفن تماس: ۵۳۳۳۸۰۰۷

ایمیل:karimi_alli@yahoo.com

برنامه استراتژیک واحد:

۱.     ارتقاء سطح کمی برنامه رابطان بهداشت

۲.     ارتقاء سطح مشارکت رابطان بهداشت

۳.     ارتقاء سطح آگاهی رابطان بهداشت و پرسنل بهداشتی

۴.     ارتقاء سطح ارتباطات و انگیزه رابطان بهداشت

۵.     سنجش و برنامه ریزی ساختار مشارکت مردمی

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱