گام اول سلامت؛همین که یاد بگیریم خودمان از خودمان مراقبت کنیم

به وبسایت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان خوش آمدید .

previous pauseresume next

گسترش

    شبكه بهداشت شهرستان دهاقان در تاريخ ۸/۴/۸۳  افتتاح گرديد كه واحد گسترش در جهت توسعه و گسترش اين شبكه از لحاظ منابع مادي و انساني و به عنوان بازوي معاون بهداشتي شبكه بهداشت و درمان با هدف ارتقاع سلامت جامعه و ارائه خدمات در قالب PHCضمن هماهنگي با ساير واحدهاي ستادي عهده‌دار وظايف زير مي‌باشد

- نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي

- هماهنگي بين فعاليت هاي مراکز بهداشتي درماني و واحدهاي ستادي با معاونت بهداشتي و دانشگاه علوم پزشکي

- احداث ، تجهيز و راه اندازي واحدهاي مورد نياز با توجه به اعتبارات

- تسهيل دسترسي مردم به خدمات بهداشتي در نزديک ترين مکان به محل سکونت

- راه اندازي مراکز شهري، روستائي، خانه هاي بهداشت و پايگاههاي بهداشتي مورد نیاز بر اساس اولويت

- تعیین مشخصات جمعیتی ،جغرافیایی ،اجتماعی محدوده تحت پوشش

- بررسی فضای فیزیکی مراکز وارائه برنامه اولویت بندی جهت تعمیر وبهبود های فیزیکی مراکز به ترتیب اولویت

- تامين تجهيزات و وسايل مورد نياز مراکز و خانه هاي بهداشت

- ايجاد هماهنگي برون بخشي با مسؤولين سازمان بيمه خدمات درماني ، فرمانداری و ...

- ایجاد هماهنگی درون بخشی با واحد های مختلف ستادی و مراکز و خانه های بهداشت

- تهيه و توزيع فرمهاي مورد نياز واحدهاي بهداشتي درماني

- انجام امور مربوط به بيمه روستايي و پزشك خانواده

- تامين نيروي انساني به صورت قراردادي، رسمي، پيماني، طرحي و پزشک خانواده

- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و بازآموزي حين خدمت برای رده هاي مختلف

- برنامه ريزي جهت تشکيل جلسات مسوولين مراکز شهري و روستائي با رئيس مرکز بهداشت و مسؤولين واحدها و تيم نظارت و پي‌گيري مصوبات جلسات

- برنامه ریزی جهت تشکیل جلسات هماهنگی کارشناسان ستادی با مدیر و معاون شبکه بهداشت و درمان و پیگیری مصوبات جلسات

- اصلاح و بازنگری و تدوین پیش بینی دفتر طرحگسترش

- نظارت و پایش مستمر پرسنل مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش

- تکمیل و اصلاح مستمر برنامه HNIS

- پي گيري نظرات، مسائل و مشكلات مراكز و خانه هاي بهداشت در مناطق و واحدهاي تحت پوشش

- تنظیم لیست حقوقی پزشک خانواده طبق فرمول دریافت و پرداخت پزشک خانواده

- نظارت بر نقل و انتقالات نیروها

- نظارت بر کار آموزی دانش آموزان و دانشجویان

 

 

 

-       برگزاري كارگاه ها ودوره هاي آموزش مسائل فني ومديريت كه از طريق گروه مديريت استان تدوين مي گردد،پيشنهاد واجراي برنامه هاي بازآموزي وآموزش حين خدمت براي پرسنل بهداشتي

تعيين نيازها واولويت ها در توزيع منابع گسترش شبكه ها وبرآورد نيروي انساني،ايجاد تجهيزات واحد هاي بهداشتي

توسعه وبهبود استاندارد واحدهاي بهداشتي درماني در جهت نيل تدريجي به شبكه هاي جامع ونظارت مداوم

اولويت بندي در احداث واحدهاي بهداشتي درماني،تعيين مكان مناسب براي احداث طبق ضوابط،نظارت وهماهنگي در احداث بنا يا دفتر فني

     شناسایی  مشخصات جمعیتی  ،  جغرافییای  ، اجتماعی  محدوده تحت پوشش

       تعیین خط مشی و الویتهای منطقه در خصوص ایجاد واحد های بهداشتی درمانی

      بررسی و مطالعه و برآورد محل های استقرار واحد های بهداشتی درمانی

       بررسی و پیش بینی منابع و تجهیزات مورد استفاده جهت راه اندازی واحد های بهداشتی درمانی

       هماهنگی جهت  تجهیز و راه اندازی واحدهای بهداشتی درمانی

      تعیین نیازهای پرسنلی و هماهنگی جهت  تامین  آن جهت واحدهای بهداشتی درمانی

      بررسی و برآورد نیاز واحد ها در زمینه بهبود استاندارد فضای فیزیکی  ،  تجهیزات ، نیروی انسانی

       هدایت و نظار ت بر مرکز آموزش بهورزی به منظور جذب و تربیت بهورزان کا رآمد

       مطالعه و بازنگری طرح های گسترش با توجه به تغییرات سیاسی ، جمعیتی ، جفرافیایی   ایجاد شده در منطقه

      هماهنگی درون بخشی و بین بخشی در زمینه رفع نیازهای جامعه  در جمعیت تحت پوشش

     جلب مشارکت ارگانهای مختلف و خیرین بمنظور تامین   فضای فیزیکی  ، تجهیزات   و بهبود استاندارد های فضا و تجهیزات مورد نیاز واحدهای بهداشتی درمانی

   مشارکت در آموزش و کارآموزی و کارورزی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی

  اجرای برنامه پزشک خانواده

   طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی در راستای ارتقای کمی و کیفی خدمات در واحد های تحت پوشش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشم انداز:

واحد گسترش شبکه در نظر دارد عدالت در مراقبت سلامت را تحت عنوان:

دسترسی مساوی برای نیاز مساوی به خدمات مراقبتی در دسترس در قالب نظام سطح بندی سیستم شبکه و بهره مندی مساوی برای نیاز مساوی کیفیت مساوی خدمات مراقبتی برای همه را فراهم نماید.

 

رسالت:

واحد گسترش شبکه بهداشت شهرستان دهاقان  بمنظور توسعه واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و تسهیل دسترسی مردم به این خدمات از طریق تعیین نوع وتعداد واحدهای ارائه خدمت ، احداث فضای فیزیکی مورد نیاز ارائه خدمت ، نگهداری و بهبود استاندارد های ساختمانی  و تجهیزاتی ، جذب وآموزش نیروی انسانی محیطی مورد نیاز برای ارائه خدمت و فراهم کردن امکان حضور دانشجویان در عرصه خدمات و نظارت و آموزش آنها و پشتیبانی دارویی و تهیه ارائه خدمات لازم از ذیج حیاتی و شاخصهای بهداشتی می باشد.

 

 

 

 

 
 

ارتباط با ما

آدرس: دهاقان-خیابان معلم-فلکه مهر مادری شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهاقان

تلفن های تماس:۵۳۳۳۵۸۱۱-۵۳۳۳۳۹۱۴

تلفکس:۵۳۳۳۲۶۱۱